Ποιοι Είμαστε

Η Μ και Ε Βεζύρης ΟΕ με Αριθμό Εγγραφής στο Ελληνικό Εμπορικό Μητρώο (ΑΡ.ΓΕΜΗ) 4772201000, δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των βοηθημάτων κινητικότητας από το 1994.